کارگاه تخصصی اعتراض ثالث در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مدنی
کارگاه تخصصی اعتراض ثالث در فر ...

دکتر سید عباس م ... دکتر سید عباس م ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۹/۱۲
زمان :
         
دوره تخصصی آیین تنظیم قراردادهای بین المللی
دوره تخصصی آیین تنظیم قرارداده ...

دکتر سید نصرالل ... دکتر سید نصرالل ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۸/۲۸
زمان :
         
کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم سایبری
کارگاه تخصصی آیین دادرسی جرایم ...

دکتر امین تویسر ... دکتر امین تویسر ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۸/۱۴
زمان :
         
کارگاه آموزشی دعوای تخلیه اماکن تجاری
کارگاه آموزشی دعوای تخلیه اماک ...

دکتر جواد خالقی ... دکتر جواد خالقی ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
زمان :
         
کارگاه تخصصی حقوق تألیف، ترجمه و نشر
کارگاه تخصصی حقوق تألیف، ترجمه ...

دکتر سید عباس ح ... دکتر سید عباس ح ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۶/۲۰
زمان :
         
دوره کاربردی حقوق ثبت املاک
دوره کاربردی حقوق ثبت املاک

مصطفی اصغرزاده ... مصطفی اصغرزاده ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۵/۳۰
زمان :
         
دوره کاربردی حقوق ثبت اسناد
دوره کاربردی حقوق ثبت اسناد

مصطفی اصغرزاده ... مصطفی اصغرزاده ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۲/۰۵/۱۶
زمان :
         
کارگاه آموزشی حقوق شهرسازی
کارگاه آموزشی حقوق شهرسازی

دکتر غلامرضا کا ... دکتر غلامرضا کا ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
زمان :
         
کارگاه حقوق کیفری سایبری
کارگاه حقوق کیفری سایبری

دکتر امین تویسر ... دکتر امین تویسر ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۱/۰۹/۲۳
زمان :
         
کارگاه آموزشی آموزه های دفاع در پرونده قتل
کارگاه آموزشی آموزه های دفاع د ...

جناب آقای عبدال ... جناب آقای عبدال ...
نام برگزار کننده :
۱۴۰۱/۰۶/۲۹
زمان :
         
 1