آیین دادرسی و رسیدگی به شکایات مربوط به جرایم سایبری و رایانه ای

سرفصل کارگاه آیین دادرسی جرایم سایبری

• مقدمه
• مفاهیم
• قوانین مرتبط
• چالش های جمع آوری و مستندسازی ادله در جرایم سایبری
• جمع آوری ادله الکترونیکی
• استنادپذیری ادله الکترونیکی
• نکات کاربردی در رویه قضایی


مدرس: دکتر امین تویسرکانی
بیوگرافی مدرس:

 

متولد  04/11/1363 اصفهان،  ساکن تهران از سال1391

ایمیلa_tuysserkani@yahoo.com

       : سوابق تحصیلی:

 • دکترای جرم شناسی و حقوق کیفری دانشگاه تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
 • کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان
 • عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه اصفهان
 • دانش آموخته دبیرستان فرهنگ اصفهان

    سوابق کاری:

 • بازپرس دادسرای جرایم رایانه ای تهران(مشغول به کار)
 • بازپرس دادسرای کارکنان دولت تهران (1398  1396)
 • دادیار دادسرای کارکنان دولت تهران (1396  1394)
 • دادیاردادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11تهران (1394  1393)
 • دادیاردادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران (1393)
 • کارآموز قضائی دوره ( 148تهران) کسب رتبه اول (1392)
 • وکیل دادگستری کانون وکلای دادگستری استان اصفهان (1392-1391)

    سوابق فرهنگی:

 • عضو حلقه رندان دفتر طنزحوزه هنری تهران
 • مشاور مرکز رسانه قوه قضاییه
 • چاپ و انتشار کتاب «از پشت میز عدلیه»، نشرچشمه، سال1397
 • عضو حلقه رندان دفتر طنزحوزه هنری تهران
 • عضو شورای کارشناسی و سیاست گذاری دفتر طنز و کاریکاتور اصفهان وابسته به حوزه هنری اصفهان
 • مشاور فرهنگی افتخاری شهرداری اصفهان
 • سردبیر سایت دفتر طنزو کاریکاتور اصفهان وابسته به حوزه هنری اصفهان
 • مشاورسردبیر و عضو هیأت تحریه ماهنامه اصفهان نیمروز
 • دبیر اجرایی و عضو هیأت تحریره مجله نیازطنزیها متعلق به شهرداری اصفهان
 • همکاری مستمر با بسیاری از روزنامه ها و مجلات محلی و سراسری


    عناوین و جوایز در زمینه های فرهنگی:

 • نفر اول جشنواره سراسری طنز مکتوب حوزه هنری سال 1386
 • نفر اول جشنواره سراسری طنز طهران سال 1388
 • نفر اول جشنواره سراسری مطبوعات اصفهان 1390
 • نفرسوم و تقدیر شده در جشنواره سراسری طنز مکتوب حوزه هنری سال 1391

    زبان های خارجی:

 • فرانسه
 • انگلیسی

    زمینه های علاقه:

 • طنز
 • ادبیات داستانی
 • موسیقی (پیانو)
 • تاریخ معاصر ایران 

خرید فیلم کارگاه آموزشی