تخصصي شدن وکالت امروز يکي از اموري است که مورد توجه قرار گرفته است. دعاوی تخلیه ملک تجاری  و سرقفلي عليرغم اينکه شايد حدود 20 درصد پرونده هاي حقوقي محاکم دادگستري را تشکيل مي دهد، ولی در دوره هاي آموزشي مورد توجه قرار نمي گيرد و متأسفانه بعضی از وکلا بدون آشنايي کامل با این دعواي مبادرت به وکالت در اين پرونده ها مي کنند.

قانون موجر و مستاجر 56 و همين طور قانون موجر و مستاجر 76 ابهامات متعددي دارد که در رويه قضايي مشخص شده و نياز به آموزش کارگاهي دارد.

به همين علت در اين دوره با دعواي اصلي مربوط به سرقفلي آشنا مي شويم. البته کل دوره 16 ساعت است ولي به دليل محدوديت زماني، اهم موارد در 4 ساعت به استحضار دوستان مي رسد.

همان طور که مي دانيد امروز با افزايش غيرقابل وصف مبلغ سرقفلي و دعواي موضوع سرقفلي و تخليه از نظر مالي نيز مبالغ گزافي است که حتما بايد توسط وکلا متخصص وکالت شود و در صورت عدم تسلط در اين موضوعات ممکن است خسارت هاي غيرقابل جبراني به طرفين قرارداد اجاره بالاخص به مالک سرقفلي وارد شود.

شایان ذکر است تا قبل از مهر 76 قانون 56 حاکم بود که صرفاً 30 ماده بوده و مواد مذکور داراي ابهامات متعددي است که رويه قضايي اين ابهامات را تا حدي برطرف کرد و برخي ابهامات همچنان باقي است.

اين جانب با سابقه 10 سال کار قضاوت و 20 سال وکالت و کار تخصصي در موضوعات سرقفلی به عنوان قاضي و وکيل و همچنين تدريس دعاوي سرقفلي در دانشگاه و کانون وکلا با اين رويه ها کم و بيش آشنا هستم که تلاش مي کنم تجربيات خود را به استحضار دوستان برسانم.


دعوای تخلیه ملک تجاری

* قوانین حاکم بر اجاره اماکن تجاری

        قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

        قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362

        قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و آیین نامه اجرایی

        قانون مدنی

 

* طرح دعوای تخلیه ملک تجاری

 

       با سقوط کل حق کسب و پیشه

 

  • به لحاظ تغییر شغل

                        شرایط

                        مصادیق

                        آثار و ضمانت اجرا

  • به لحاظ تعدی و تفریط

                       شرایط

                       مصادیق

                       آثار و ضمانت اجرا

  • به جهت عدم پرداخت اجاره بها

                   شرایط

                   مصادیق

                   آثار و ضمانت اجرا

       با سقوط نصف حق کسب و پیشه

                   شرایط

                   مصادیق

                   آثار و ضمانت اجرا

       با پرداخت کامل حق کسب و پیشه

                   تجدید بنا

                   نیاز شخصی موجر برای کسب

                   نیاز برای سکونت


مدرس: دکتر جواد خالقیان
بیوگرافی مدرس:

- ده سال سابقه قضايي

- بيست سال سابقه وکالت

- ده سال عضو کميسيون کار آموزي کانون وکلاي مرکز

- هشت سال متناوب عضو هيئت اختبار کانون وکلاي مرکز

- برگزاري کارگاههاي متعددحقوقي کاربردي در کانون وکلا و دانشگاه ها

- دکتراي حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد بهشتي و رتبه دوم کنکور دکترا

- عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد بعنوان استاديار

- تدريس در مقاطع دکترا،ارشد و کارشناسي دانشگاههاي آزاد، علامه طباطبايي و علوم قضايي

- استاد راهنما و مشاور دهها پايان نامه

- تاليف چهار جلد کتاب و چند مقاله

- مشاوره حقوقي در رياست جمهوري، اوقاف و شرکتهاي دولتي


خرید فیلم کارگاه آموزشی