حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه مهم است. حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری.

حقوق مالکیت صنعتی شامل حقوق اختراعات، علامت، نام و برند تجاری و حقوق مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق تألیف، ترجمه، سینما، موسیقی و کلیه آثار علمی، ادبی و هنری می شود.

حقوق مالکیت صنعتی به دلیل تأثیر بسیار زیاد در توسعه و پیشرفت تجاری و صنعتی و همچنین به دلیل عضویت ایران در کنوانسیون پاریس دارای اهمیت بوده و حقوق مالکیت ادبی و هنری به دلیل حمایت از خلق آثار فکری مورد توجه قرار دارد.

رسیدگی به دعاوی در این حوزه دارای ظرافت ها و پیچیدگی هایی است که مقام قضایی و وکلای دادگستری با آن مواجه بوده و بررسی آن می تواند مهم و جذّاب باشد.


فرایند رسیدگی حقوقی و کیفری به دعاوی مالکیت فکری

مراجع صلاحیت دار

ویژگی های جرایم حوزه مالکیت فکری

انواع دعاوی حقوقی و کیفری

قوانین حاکم بر موضوع

تشریفات رسیدگی

تحلیل نمونه آرا قضایی (رویه قضایی)

 


مدرس: دکتر حسن لجم اورک
بیوگرافی مدرس:

1- مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: حسن لجم اورک

 

2- دانش آموخته­ی مقطع دکتری حقوق خصوصی"گرایش حقوق مالکیت فکری" از دانشگاه شهید بهشتی(ره) تهران

 

3- سوابق پژوهشی

- پایان نامه کارشناسی ارشد

- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی جنبه­های مالکیت صنعتی قرارداد­های تجاری ورزشی" با درجه عالی و نمره 5/19، سال 1394

- دفاع از رساله ی دکتری با عنوان"اصول حاکم بر علائم تجاری" با درجه ی عالی سال 1400

-کتاب

- اصول حاکم بر علائم تجاری ، انتشارات میزان

4- مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی

1- "تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش" چاپ در مجله علمی -پژوهشی حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دورة 13، شمارة 1، بهار و تابستان 1395، صفحات 23-46( با همکاری دکتر ابراهیم رهبری، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گروه حقوق مالکیت فکری)

2- "تحلیلی حقوقی بر ابعاد خاص قراردادهای حمایتگری ورزشی" چاپ شده در مجله -علمی پژوهشی- دیدگاه های حقوقی قضایی،(با همکاری دکتر ابراهیم رهبری، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گروه حقوق مالکیت فکری)

3- "تحلیلی تطبیقی بر حمایت حقوقی از حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی" چاپ شده در مجله -علمی پژوهشی- حقوقی دادگستری،(با همکاری دکتر ابراهیم رهبری، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گروه حقوق مالکیت فکری)

4- "استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا  فراگیر"چاپ شده  در فصلنامه  علمی پژوهشی حقوق اسلامی(با همکاری دکتر میر قاسم جعفرزاده، دانشیار دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران)

5- نقدی بر سه رای دیوان عالی کشور در خصوص حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها در خصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی- چاپ شده در شماره 20 فصلنامه رای پژوهشگاه قوه قضاییه

6- تحلیل نظری حق بر علامت تجاری: حق انحصاری مطلق یا مقید؛ چاپ شده  در مجله علمی -پژوهشی حقوق خصوصی دانشگاه تهران، ( با همکاری دکتر میرقاسم جعفرزاده، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، گروه حقوق مالکیت فکری)

5- طرح های پژوهشی

انجام طرح پژوهشی برای مرکز تحقیقات وزارت ورزش و جوانان با عنوان "بررسی جنبه­های مالکیت صنعتی قراردادهای تجاری ورزشی"  سال 1393-1394

 6- افتخارات آموزشی

- کسب رتبه 85 کنکور سراسری سال 1388

- کسب رتبه اول حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی(ره) تهران در بین ورودی های سال 1392

- کسب رتبه اول آزمون و مصاحبه­ی ورودی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی(ره) تهران سال 1395

7- سوابق تدریس

تدریس درس حقوق مالکیت صنعتی در دانشگاه تهران

تدریس درس ضمانت اجرای مالکیت فکری در دانشگاه تهران

تدریس درس ضمانت اجرای مالکیت فکری در حوزه ی علمیه(موسسه امام رضا (ع) )

تدریس درس حقوق تجارت در دانشگاه آزاد اسلامی

8- سخنرانی ها

- سخنرانی برای سازمان جهانی مالکیت فکری در خصوص ضمانت اجراهای مالکیت فکری

- سخنرانی برای اتاق اصناف در خصوص استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض

- سخنرانی برای اتاق اصناف در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه

- سخنرانی برای کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ضمانت اجراهای حقوق مالکیت ادبی و هنری

- سخنرانی در همایش دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص موضوع پدیدآورنده کیست؟

- سخنرانی در پژوهشگاه میراث فرهنگی در خصوص حقوق مالکیت فکری

9- سوابق اجرایی

- دادیار و بازپرس ویژه ی رسیدگی به جرایم حوزه ی مالکیت صنعتی از سال 1396 تاکنون

- دبیر آموزش دادسرای ناحیه ی 26 تهران(ناحیه ی 19 سابق) ویژه ی رسیدگی به جرایم پزشکی، دارویی و بهداشتی

- عضو کمیته ی تخصصی تدوین قانون مالکیت صنعتی مجلس شورای اسلامی(کمیسیون قضایی)

- داور جشنواره ی سالانه ی ایده ها و فرصت ها(معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)

- مدرس وزارت دادگستری(معاونت حقوق مالکیت فکری)

- داور مجلات علمی و پژوهشی داخلی

 


خرید فیلم کارگاه آموزشی