جمع سفارش:

قوانین و مقرررات سایت

اين سایت متعلق به مجمع علمی و فرهنگی مجد است. فعالیت پژوهشی و انتشاراتی مجد بطور تخصصی در حوزه دانش حقوق است و در طی بیش از سی سال گذشته خدمات زیادی برای توسعه و گسترش این دانش در کشور ارائه نموده است.

این سایت مختص عرضه کتاب های الکترونیکی مجد بوده و چند هدف اصلی را دنبال می کند: نخست آن که باتوجه به شرایط ناشی از همه گیری کرونا و تعطیلی کتابفروشی ها و وجود مخاطرات بهداشتی برای کتاب های فیزیکی، ارائه کتاب های الکترونیکی راهکار مناسبی می تواند باشد، دوم آن که کتاب های علمی حقوقی باتوجه به حجم و محتوای آن ها ارزان تر به دست مخاطبان برسد، سوم آن که اشکالات و نواقص سیستم توزیع کتاب در شهرستانها و روستاهای کشور با وجود کتاب های الکترونیکی معنا پیدا نمی کند و این می تواند گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اجتماعی باشد و در آخر آن که ارسال و دسترسی به کتاب های فیزیکی داخلی برای مخاطبان و ایرانیان خارج کشور به نحوی ناممکن گردیده و با این روش می توان کتاب ها و منابع علمی حقوقی داخلی و حتی قوانین و مقررات داخلی کشور را در دسترس ایرانیان خارج کشور که بطور طبیعی دارای حقوق شهروندی ایرانی هستند و باید از حقوق خود مطلع باشند، قرار می دهد.

برای تحقق هدف اخیر، نیازمند سیستم پرداخت ارزی بودیم که خوشبختانه امکان آن فراهم گردیده و هم اکنون قابلیت خرید آن لاین برای ایرانیان خارج کشور فراهم شده است.

همزمان با خرید کتاب الکترونیک مورد نظر، لینک دانلود فایل کتاب همراه با کد فعال سازی از طریق پروفایل خریدار در اختیارش قرار گرفته و امکان استفاده دارد.

رعایت حقوق پدیدآورندگان اقتضا دارد برای دیافت فایل و استفاده از کتاب الکترونیکی ارائه شده، وجه آن چه بصورت ریالی و چه ارزی پرداخت گردد و از در اختیار گذاشتن فایل کتاب به دیگران خودداری اکید صورت گیرد.

جامعه محترم حقوقی با استفاده از این ابتکار، حمایت شایان توجهی را به توسعه علم حقوق داشته و مجد نیز قدردان حمایت های سی ساله حقوقدانان بوده و در واقع، سرمایه ای جز این ندارد.