اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در پاسخ به بزهکاری کودکان و نوجوانان

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۶۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسی
2- سیاست جنایی
3- رویکردهای سیاست جنایی
4- اسناد بین‌الملل
5- پیشگیری از وقوع جرم
6- مفهوم کودک
7- پاسخ‌های کنشی به بزهکاری کودکان و نوجوانان
8- خانواده و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
9- جایگزین خانواده نامناسب و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
10- هویت و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
11- فقر زدایی ونقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
12- تامین نیازهای اساسی و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
13- پاسخ‌های واکنشی به کودکان و نوجوانان بزهکار
14- سیاست جنایی افتراقی در پاسخ به کودکان و نوجوانان بزهکار در اسناد بین‌الملل و سیاست جنایی ایران
15- دادرسی عادلانه با پاسخ‌های اصلاحی- ترمیمی در خصوص کودکان و نوجوانان بزهکار در اسناد بین‌الملل و سیاست جنایی ایران
16- پاسخ‌های سزا گرایانه به بزهکاری کودکان و نوجوانان در اسناد بین‌الملل وسیاست جنایی ایران
17- تدابیر باز اجتماعی نمودن نوجوان بزهکار در پرتو سیاست جنایی مشارکتی دراسناد بین‌الملل و سیاست