اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۱نقش قوه قضاییه در تضمین حق بر هوای پاک و پیشگیری از آلودگی هوا «مبانی ، ظرفیت ها و سازوکارها »

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۷۶

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- چهارچوب مفهومي
2- حق بر هواي پاک؛ ماهيت، مباني و منابع
3- جايگاه حق بر هواي پاک در نظام حقوقي ايران و نقش دولت و شهرداريها در پيشگيري از آلودگي هوا
4- مباني حقوقي مسئوليت قوهي قضاييه در تضمين حق بر هواي پاک
5- ظرفيتهاي قوهي قضاييه در تضمين حق بر هواي پاک و پيشگيري از آلودگي هوا
6- دادسرا
7- سازمان بازرسي کل کشور
8- مراجع قضايي
9- سازوکارهاي تضمين حق بر هواي پاک و پيشگيري از آلودگي هوا
10- دادخواهي زيست محيطي
11- سازوکارهاي تضمين حق بر هواي پاک