اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۰حقوق بشر در پرتو چند پارگی حقوق بین الملل

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۹۷

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - آثار چندپارگی هنجاری حقوق بین‌الملل بر حقوق بشر
2- چیستی و انواع هنجار در حقوق بین‌الملل بشر
3- تحول هنجاری در مسئولیت کیفری بین‌المللی فردی
4- تحول هنجاری در روش شناسی حقوق بین‌الملل
5- آثار چندپارگی ساختاری حقوق بین‌الملل بر حقوق بشر
6- عقب نشینی دولت مداری به نفع انسان مداری
7- تحولات قانون‌سازی در حقوق بین‌الملل
8- تاثیر سلسله مراتب مراجع بین‌المللی بر حقوق بشر