اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۶آسیب شناسی سرقت اموال داخل خودرو

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۸۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۵۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
2- مفهوم، معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم
3- مبانی نظری تحقیق
4- روش‌شناسی تحقیق
5- روش تحقیق
6- جامعه و نمونه آماری
7- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
8- تحلیل داده‌ها
9- اطلاعات دموگرافیک بزهکاران
10- اطلاعات دموگرافیک 90 پرونده موردمطالعه
11- آزمون فرضیه‌ها