اطلاعات کتاب فیلم
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۳۲


کتاب فیلم دوره آموزشی کاربردی حقوق ثبت اسناد

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب فیلم: ۶۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب فیلم کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده بر روی ویندوز - اندروید- iOS-

        موبایل خود را وارد نمایید
کتاب فیلم های آموزشی مجد در محیط نرم افزار spotplayer در رایانه و گوشی همراه قابل استفاده است.
جلسه اول - آثار و امتیازات اسناد رسمی
1 ـ وجوه افتراق محویات و مندرجات سند
2 - حدودا اعتبار اسناد رسمی
4- مرور زمان در اسناد رسمی
5 ـ موارد ثبت اجباری اسناد و استثنائات آن
جلسه دوم - مبانی ابطال و اصلاح سند مالکیت
1 ـ مستندات قانونی
2 ـ مصادیق و موارد ابطال و اصلاح
جلسه سوم ـ ابطال اجرائیه و بطلان دستور اجرا
1 ـ اعتراض به عملیات اجرائیه ثبتی / مراجع صدور اجرائیه / انواع اسناد لازم الاجرا
2 ـ بحثی پیرامون نحوه درخواست اجرائیه برای چک و نکات کاربردی آن
3 ـ اعتراض ثالث به عملیات اجرائی ثبتی (نقد و تحلی رأی وحدت رویه جدید الصدور)
جلسه چهارم ـ مباحث کاربردی در خصوص مزایده
1 ـ آگهی مزایده
2 ـ مندرجات آگهی مزایده
3 ـ موارد تجدید مزایده
4 ـ اشخاص محروم از شرکت در مزایده
5 ـ خاتمه عملیات مزایده
6 ـ موارد ابطال مزایده