اطلاعات کتاب فیلم
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۷


کتاب فیلم دوره آموزشی کاربردی حقوق ثبت املاک

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب فیلم: ۶۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب فیلم کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده بر روی ویندوز - اندروید- iOS-

        موبایل خود را وارد نمایید
کتاب فیلم های آموزشی مجد در محیط نرم افزار spotplayer در رایانه و گوشی همراه قابل استفاده است.
جلسه اول ـ عملیات مقدماتی ثبت
1 ـ مراحل هشت گانه منتهی به ثبت ملک در دفتر املاک
2 ـ موارد عدم لزوم انتشار آگهی¬های نوبتی و تحدیدی
3 ـ نکات مهم کاربردی ثبتی ـ حقوقی
جلسه دوم ـ وضعیت حقوقی و تکلیف نقل و انتقال ملک در اثنای ثبت آن
(تحلیل کاربردی مواد 41 ـ 45 قانون ثبت)
1 ـ ماهیت قولنامه و میزان نقش و تأثیر آن در اثبات مالکیت
2 ـ موارد مستحدثه پس از ثبت ملک در دفتر املاک
1 ـ تغییر حدود
2 ـ کسر مساحت یا اضافه مساحت
3 ـ اجرای ماده 45 آئین نامه ق.ثبت
4 ـ تجیمع املاک
جلسه سوم ـ املاک مشاع / اشتباهات و اختلافات ثبتی
1- افراز، تفکیک و فروش املاک مشا
2 ـ اشتباهات و اختلافات ثبتی
1 ـ انواع و مصادیق اشتباهات و اختلافات ثبتی
2 ـ مراجع ثبتی صالح به رسیدگی
1 ـ رئیس اداره ثبت
2 ـ هیات نظارت
3 ـ شورای عالی ثبت
3 ـ موارد صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت (بررسی و تحلیل کاربردی ماده 25 ق.ثبت)
جلسه چهارم - تعارض در اسناد مالکیت
1 ـ نحوه احراز مرجع صالح
2 ـ راهکار قانونی ابطال سند مالکیت معارض
3 ـ اعتراضات ثبتی
4 ـ موارد صدور سند مالکیت به موجب قوانین خاص