اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۴قانونگذاری و مقررات گذاری

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۴۲

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۲۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم قانونگذاری و مقررات گذاری
2- مقررات گذاری بر اساس قوانین موضوعه و بر اساس کامنلا
3- قانونگذاری و دولت ایالتی
4- روش های تفسیر قانون
5- متن قانون در برابر روح قانون
6- معنای صریح قانون؟
7- قواعد معناشناختی و ماهوی تفسیر
8- دادگاه ها در عمل چگونه قوانین را تفسیر می¬کنند؟
9- موسسات فدرال به مثابه نهادهای مقررات گذار
10- کنترل سیاسی تصمیم گیری توسط نهادهای اداری
11- نظارت قضایی بر مقررات اداری
12- ارزیابی تفاسیر نهادهای دولتی از قوانین