اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۲چالش های حقوقی سرمایه گذاری در حقوق ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۴۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-کلیات، تعاریف ومفاهیم سرمایه گذاری خارجی در ایران
2- عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
3- چالش ها و راهکارهای حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران
4- نظام اقتصادی وحقوقی انگلستان وروابط آن با جمهوری اسلامی ایران
5- ساختار تشکیلات حکومتی (قوای سه گانه) انگلیس
6- قضات غیر حرفه ای دادگاههای صلح
7- روابط سیاسی اقتصادی انگلستان با ایران در رابطه با سرمایه گذاری خارجی
8- رویکردی نوین به حقوق تطبیقی در رابطه با حقوق سرمایه گذاری خارجی
9- حقوق انگلیس (خانواده کامن‌لا)
10- روابط حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز
11 - بررسی تطبیقی چند چالش حقوقی سرمایهگذاری خارجی درنظام حقوقی ایران وانگلیس
12- مندرجات توافق‌نامه داوری برای ارجاع اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی
13- بررسی مبانی نظری حقوق تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
14- چالش حقوقی مالکیت فکری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
15- چالش حقوقی حسن نیت در اجرای قراردادهای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در نظام حقوقی ایران و انگلیس