اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۲cd دوره آموزشی آیین تنظیم قراردادهای بین المللی

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۳۶۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
cd دوره های آموزشی مجد در محیط ویندوز قابل استفاده است.
1- تعریف، ماهیت و ویژگی های قراردادهای بین المللی
2- عناصر تفسلی (TEFCEL) قراردادهای بین المللی
3- فرایند طراحی و انعقاد قراردادهای بین المللی
4- انتخاب مدل های فنی-بازرگانی قراردادهای بین المللی
5- کالبد شکافی قراردادهای بین المللی (اسناد قراردادی و ضمائم)
6- شرایط و مفاد عمده قراردادهای بین المللی