اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۹مبانی حجیت ادله اثبات دعوا کیفری و نقش آنها در چگونگی ایجاد علم و معرف برای قاضی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۸۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسی، سیرتاریخی و مبانی حجیت ادله
2- ادله اثبات دعوا
3- جایگاه قاضی در نظام‌های دادرسی و ادله اثبات
4- نظام‌های دادرسی کیفری، جایگاه و نقش قاضی در آن ها
5- ادله اثبات در دعاوی کیفری
6- مبنای حجیت ادله در نظام اثباتی کیفری
7- بررسی حجیت امارات
8- سیستم‌های ارزیابی ادله در دادرسی کیفری و نقش آن در علم قاضی
9- الزامات ضابطین دادگستری در خصوص اقرار و اصل مشروعیت تحصیل دلیل
10- علم و معرفت و ارتباط آنها با ایجاد علم و معرفت برای قاضی
11- تحلیل علم و معرفت از منظر ادله اثبات دعوای کیفری
12- رابطه معرفت و یقین
13- بررسی‌های معرفت شناختی و نوع معرفت مورد نظر در معرفت شناسی
14-علم قاضی، حجیت آن و نظام اثباتی ادله(تحلیلی-تطبیقی)
15- رابطه ادله اثبات دعوا و ایجاد علم و معرفت برای قاضی
16- ادله سنتی و ایجاد علم و معرفت برای قاضی