اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۱ماهنامه حقوقی مجد شماره 67«شهریور 1402»

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- سخن ماه
2- شخصيت ماه
3- گزيده کتاب
4- مقالات حقوقي
5- روزنامه رسمي
6- اخبار حقوقي
7- اطلاعات حقوقي
8- کتابهاي جديد
9- نمايندگي هاي مجد
10- رونمايي کتاب