اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۵حقوق قراردادهای بالادستی نفت و گاز

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۵۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۲۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول کلی حاکم بر فعالیت ها و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز
2- نظام مالی و مالکیتی در پروژه ها و قراردادهای بالادستی نفت و گاز
3- پیشینۀ تاریخی قراردادهای نفتی کشور ایران
4- دوره قراردادهای امتیازی (1280 تا 1329 ه.ش)
5- دورۀ قراردادهای مشارکتی (1333 تا 1353)
6- دورۀ قراردادهای خدماتی و تصویب دومین قانون نفت (1353 تا 1357 ه.ش)
7- اقسام قراردادهای بالادستی نفت و گاز و مقررات ناظر بر آن ها
8- قراردادهای امتیازی سنتی
9- قراردادهای امتیازی جدید
10- قراردادهای مشارکت
11- حقوق و تعهدات پیمانکاران در انواع مختلف قراردادهای بالادستی