اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۶اختلافات مالک و زارع «بر اساس قانون اصلاحات ارضی»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۳۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاریف و مفاهیم
2- مفهوم شناسی اراضی
3- تحولات تقنيني و مبانی حاكم بر حقوق مالک و زارع(با تأکید بر تقسيم و صدور اسناد مالکیت)
4- قوانين و مقررات موضوعه
5- قوانین و مقررات پیش از انقلاب
6- قوانین و مقررات پس از پیروزی انقلاب اسلامی
7- رویه قضایی
8- آراي وحدت رویه
9- عرف و منابع فقهی
10- صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی تقسیم و صدور اسناد مالکیت ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی
11- شناخت جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم
12- اوصاف اسناد مالکیت اصلاحات ارضی
13- سایر محاکم
14 - محاکم عمومی دادگستری
15- آیین دادرسی
16- مراحل پیش از صدور حکم
17 - مراحل پس از صدور حکم
18- اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق