اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲

حقوق تجارت ج2 « حقوق شرکت های تجاری»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۷۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۴۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفی شرکت تجاری(تعریف، ماهیت حقوقی، ویژگی‌های شرکت تجاری و انواع آن)
2- اصول و قواعد حاکم بر تأسیس شرکت‌های تجاری
3- قواعد حاکم بر تشکیل شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها از آورده شرکای اولیه یا مؤسسین شرکت تأمین و فراهم می‌شود
4- قواعد تشکیل شرکتهایی که بخشی از سرمایه آنها با عرضه عمومی سهام به مردم تأمین میشود
5- اصول و قواعد حاکم بر سازمان و نحوه اداره شرکت تجاری
6- رکن تصمیمگیرنده در شرکتهای تجاری
7- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء و اشخاص ثالث
8- اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت تجاری با اعضاء
9 - اصول و قواعد حاکم بر روابط شرکت و اشخاص دیگر
10- اصول و قواعد حاکم بر تغییرات شرکت‌های تجاری
11- تغییرات اعضاء، اساسنامه و تغییرات راجع به ممیزات شخص حقوقی و ارکان شرکت
12- تغییرات سرمایه در شرکتهای تجاری
13- قواعد حاکم بر انحلال و تصفیه شرکت تجاری
14- قواعد حاکم بر انحلال شرکت تجاری
15- تصفیه امور شرکت تجاری منحله