اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۶

اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه و ایران

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۳۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بررسی نظریه اساسی سازی در حقوق اداری
2- مفهوم، شکل گیری و دلایل ضرورت اساسی سازی
3- بررسی حقوق اداری در پرتو نظریه اساسی سازی
4- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی فرانسه
5- کلیاتی پیرامون حقوق اداری فرانسه
6- نظریه اساسی سازی حقوق اداری در فرانسه و فرآیند تحقق آن
7- اساسی سازی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران
8- اساسی سازی حقوق در نظام حقوقی ایران
9- ارزیابی اساسی سازی حقوق اداری در ایران