اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۳عوامل رافع مسئولیت کیفری در سنجه بایسته های تقنین

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۰۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بایسته‌های تقنین
2- بایسته های تقنین
3- چالش‌های بایسته های تقنین
4- مغایرت نداشتن با حقوق طبیعی و فطری انسان
5- عوامل نسبی رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته‌های تقنین
6- عنوان «موانع مسئولیت کیفری» از منظر بایسته های تقنین
7- اشتباه
8- مستی
9- خواب و بیهوشی
10- عوامل تام رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته‌های تقنین
11- جنون
12- صغر
13- اکراه و اجبار