اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۳

سیاست جنایی تقنینی ایران در تعامل و تقابل با اسناد بین المللی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۱۹۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۴۱۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- واکاوی جذب و ادغام هنجارهای بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران
2- بزه انگاری هنجارهای بین المللی حقوق بشری
3- بزه انگاری هنجارهای بین المللی غیر حقوق بشری
4- بزه‌انگاری در زمینۀ فساد و سلامت اداری در سیاست جنایی تقنینی ایران
5- بزهانگاری در پرتو اسناد بینالمللی در مقابله با جرایم سایبری
6- موانع جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران
7- موانع سیاسی و حقوقی جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران