اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۷

بایسته های حقوقی بهره بانکی در ایران

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۰۷

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۲۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بانك به لحاظ لغوي
2- آئين نامه ها،‌بخشنامه ها و دستورالعمل ها
3- سابقه رباخواری در نظام بانکی
4- ورود رباخواري به نظام بانكداري
5- جريمه تاخير تاديه در نظام بانكداري اسلامي به لحاظ حقوقي و فقهي
6- ديدگاه بانكداري اسلامي به تاخير پرداخت بدهي
7- تحولات قانوني در حوزه تاخير تاديه
8- مستندات فقهي قوانين مصوب
9- سود (بهره بانكي) و وجه التزام در نظام بانكي در مقايسه با ربا
10- سود در نظام بانكي
11-ربوي نبودن سود بانكي
12- وجه التزام