اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۳ویژگی های داوری ایکسید

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۶۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم سرمایه گذاری خارجی و انواع آن
2- اختلافات ناشی از سرمايه گذاری و ارتباط آن با جذب سرمايه خارجی
3- معرفي ايكسيد
4- صلاحيت ايكسيد و شرايط آن
5- صلاحيت ايكسيد از حيث موضوع و طرفين اختلاف
6- شرايط صلاحيت ايكسيد
7- صلاحيت‌هاي خاص ايكسيد
8- قانون حاكم بر آيين داوری و ماهيت اختلاف
9- قانون حاكم بر آيين داوري ايكسيد
10- قانون حاكم بر ماهيّت اختلاف
11- نظام رسيدگی، تجدیدنظر و اجرای حكم
12- نظام تجديدنظر
13- اجراي آرای داوري ايكسيد