اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۶۵اصلاح ناپذیری قانون اساسی در نظریه و عمل

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۱۵۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دستبندهای قانون اساسی
2- بازنگری‌های مغایرِ قانون اساسی
3- اصلاح‌ناپذیری ساختاری در کانادا و ایالات متّحده
4- بازنگری در قواعد بازنگری قانون اساسی