اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۹۴تروریسم زیستی در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۱۳۶

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و مبانی نظری
2- مفهوم شناسی سیاست جنایی و تروریسم زیستی
3- مبانی جرم انگاری تروریسم زیستی و ماهیت حقوقی آن
4- سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه تروریسم زیستی
5- رویکرد سیاست جنایی سازمان ملل متحد به تروریسم زیستی
6- سازکارهای سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم زیستی
7- سیاست جنایی کشورها در زمینه تروریسم زیستی
8- سیاست جنایی کشورهای توسعه یافته در زمینه تروریسم زیستی
9- سیاست جنایی ایران در زمینه تروریسم زیستی
10- رویکرد نظام‌های حقوقی به پدیده کرونا به‌عنوان بیوتروریسم