اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۸

رابطه ی ارتقاء سطح آگاهی عمومی با پیش گیری از کلاهبرداری رایانه ای

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۳۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات پژوهش
2- مفهوم شناسی کلاهبرداری رایانه ای و علل ِ وقوع آن
3- تبیین علل شناختـی کلاهبرداریِ رایانه ای در سایه ی نظریه‌های خرد محـور
4- روش شناسی
5- حجم نمونه و روش اندازه گیری
6- تجزیه و تحلیلِ یافته‌های حاصل از پژوهش
7- نتیجه گیری و پیشنهادها