اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۸۲

شرح نموداری آیین دادرسی کیفری جلد 3

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۱۵

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
2- هزینه دادرسی
3- سایر مقررات
4- آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح
5- دادرسی الکترونیکی
6- آئین دادرسی جرایم رایانه ای
7- آئین دادرسی اشخاص حقوقی
8- سایر مقررات