اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۰۶

حقوق بین الملل پول

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۲۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۱۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- بازاندیشی درباره همکاری در جهان چند قطبی
2- حقوق مالی بین‌المللی
3- معماری حقوق مالی بین‌المللی
4- تبعیت محوری در حقوق مالی بین‌الملل
5- دارایی‌های دیجیتال