اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۸

حقوق تجارت 1«تاجر، فعالیت ها و دفاتر تجارتی»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۴۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقدمه ای برحقوق بازرگانی و ارتباط آن با سایر رشته‌ها
2- تاریخ چه حقوق بازرگانی
3- منابع حقوق بازرگانی
4- موقعیت حقوق بازرگانی در میان علوم اجتماعی
5- بازرگان، بنگاه و فعالیت بازرگانی درپرتوی مقررات صنفی
6- نظریه‌های ابرازی
7- بنگاه‌ها، اشخاص و مقررات صنفی- تجاری
8- فعالیت‌های بازرگانی در پرتوی مقررات صنفی
9- آثار مترتب بر فعالیت‌های صنفی- بازرگانی