اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۱


فلش قوانین «حقوقی ، جزایی ، شهرداری و ثبتی»

دسته بندی:

شابک:

سال چاپ:۱۴۰۲

۰ صفحه - نامشخص - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی : 1566 صفحه
2- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی : 1676 صفحه
3- مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری : 1283 صفحه
4- مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی : 1123 صفحه