اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۶۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۷۳

حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بشر دوستانه

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۶۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۴۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات و مفاهیم
2- اصول، حمایتها و اجرای حقوق بشردوستانه مسئولیت کیفری افراد در قبال نقض حقوق بشردوستانه
3- اسرای جنگی از دیدگاه حقوق بشردوستانه بینالمللی تاریخ، مبانی، منابع و قواعد کلی
4- حقوق اسرای جنگی از دیدگاه حقوق بشردوستانه (حقوق حمایتی، مالی، بهداشتی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی، انتقال و دادرسی منصفانه)
5- حقوق اسرا در اسلام
6- جنایات جنگی مربوط به اسرای جنگی و محاکم صالح به رسیدگی