اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۱اصول تفتیش و بازرسی در آیین دادرسی کیفری «بازچاپ1400»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۸۶۰

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول عمومي تفتيش و بازرسي
2- اصول بنيادين و عمومي تفتيش و بازرسي كيفري
3- اصول اختصاصي (ويژه) تفتيش و بازرسي‌هاي کيفري
4- تفتيش و بازرسي بدني و عناصر مادي بدن، وارسي اشياء و اماکن
5- تفتيش و بازرسي اطلاعات و ارتباطات، منازل و خانه‌ها
6- تفتيش و بازرسي منازل و خانه‌ها
7- اصول تفتيش داده‌ها و اطلاعات شخصي
8- اصول اختصاصي تفتيش و بازرسي اشياء
9- اصول مرتبط با حريم خصوصي در تفتيش و بازرسي
10-...