اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۷

تعارض قوانین درادله ی اثبات دعوا «مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و انگلیس»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۰۶

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون حاکم و ارتباط آن با ادله‏ی اثبات دعوا
2- اهمیت قانون حاکم به طور کلی
3- تبیین ماهیت قواعد مربوط به ادله‏ی اثبات دعوا
4- قانون حاکم بر ادله‏ی اثبات دعوا
5- نقش مقر دادگاه در تعیین قانون حاکم
6- نقش مقر داوری در تعیین قانون حاکم
7- نقش اراده‏ی طرفین در تعیین قانون حاکم