اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۸۷

نظریه ارش و تقلیل ثمن

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۹۹۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم، مبانی، ماهیّات
2- مفهوم نظریّة عمومی و رابطة آن با نهادهای مشابه
3- معنای خیار عیب و نهادهای مشابه
4- أدّلة خيار عيب و میزان دلالت آنها
5- زمان إستحقاق خيار عيب
6- مفهوم أرش
7- تعریف تقلیل ثمن و بررسی تطبیقی آن
8- شرائط أرش و تقلیل ثمن
9- شرائط أرش
10- قلمرو إعمال قواعد أرش و تقلیل ثمن
11- فرمول محاسبة أرش و تقلیل ثمن و مباحث پیرامون آنها
12- مسقطات أرش و تقلیل ثمن
13- إختلافات متبایعین