اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۹

حقوق دارایی های رمزنگاری شده «مبانی ، مقدمات، قواعد ، مقررات» «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۷۹۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مقدمات پول و بازارهای سنتی مالی
2- کلیات پول وبازار سرمایه
3- کلیات بازارها و ابزارهای مالی
4- مبانی فناوری بلاک چین و صنعت بانکداری و بازارهای مالی
5- کلیات فناوری بلاک چین و صنعت بانکداری و بازارهای مالی
6- تاریخچه مختصری از فناوری بلاک چین
7- ‌مبانی فناوری بلاک چین
8- آثار فناوری بلاک چین و دارایی‌های رمزنگاری شده در بخش بانکی و مالی
9- قواعد و مقررات ناظر بر کاربرد فناوری بلاک چین در بخش بانکی و مالی
10- حمایت قانونی از مالکیت دارایی‌های رمزنگاری شده
11- چالش‌های قانونگذاری در بخش‌های مالی و بانکی
12- نگاهی به قانونگذاری در برخی از کشورها
13- دارایی‌های رمزنگاری شده در نظام‌های بانکی و بازارهای اسلامی
14- تحلیل فقهی- حقوقی از دارایی‌های رمزنگاری شد
15- ارزرمزنگاری شده به عنوان وسیله پرداخت از منظر قواعد اسلامی
16- دارایی‌های رمز نگار به عنوان دارایی یا مال در اسلام