اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۵

حقوق اموال «تحلیل فقهی - حقوقی مقررات قانون مدنی 2 »

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۹۸۶

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفي اموال
2- مفهوم مال
3- حق کسب و پيشه و تجارت و حق سرقفلي
3- انواع مال
4- تقسيم مال به استهلاکي و غير استهلاکي
5- حقوق مالی
6- معرفی حقوق مالی
7- حق مالکیت
8- ایجاد مالکیت و اثبات آن
9- حق انتفاع
10- حق ارتفاق
11- وقف