اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۱۳

آیین دادرسی کیفری جلد 3 « ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۹۰۰

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ادله‌ی اثبات دعوی در امور کیفری
2- قواعد کلی ناظر بر ادله‌ی اثبات دعوی در امور کیفری
3- انواع ادله‌ی اثبات دعوی در امور کیفری
4- اجراي احكام كيفري
5- تشکیلات و وظایف اجرای احکام کیفری
6- جهات حادث در مرحله‌ی اجرای حکم
7- قواعد اختصاصی اجرای احکام
8-