اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۱تعلیق در شروط ضمن عقد « بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۹۱۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۴۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات و مفاهیم
2- مفهوم تعلیق و انواع آن
3- مفهوم شروط ضمن عقد و اقسام آن
4- بررسی وضعیت و آثار تعلیق در انواع شروط ضمن عقد
5- بررسی وضعیت صحت و بطلان شرط معلق به تفکیک در انواع شروط
6- وضعیت آثار حقوقی تعلیق در شروط ضمن عقد
7- کاشفیت و ناقلیت وقوع معلق‌علیه به لحاظ وضعیت خاص شرط
8- مصادیق تعلیق و اشتراط در اجرای شروط ضمن عقد
9- مصادیق تعلیق در اجرای شروط ضمن عقد
10- مصادیق اشتراط در اجرای شروط ضمن عقد