اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۲سهام بدون حق رای و با حق رای چند گانه در حقوق شرکت ها «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۸۲۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و مبانی موضوع
2- فلسفه حقوقی و اقتصادی ایجاد سهام بدون حق رأی و سهام با حق رأی چندگانه
3- دلایل حقوقی و اقتصادی مخالفین فایده سهام بدون حق رأي و سهام با حق رأي چندگانه
4- اعتبارسنجی سهام بدون حق رأي و با حق رأي چندگانه در حقوق شرکت‌ها
5- اعتبار سنجی سهام بدون حق رأي
6- اعتبارسنجی سهام با حق رأي چندگانه
7- شرایط و آثار حقوقی ایجاد و اعمال سهام بدون حق رأي و با حق رأي چندگانه
8- شرایط و آثار حقوقی ایجاد و اعمال سهام بدون حق رأي
9- شرایط و آثار حقوقی ایجاد و اعمال سهام با حق رأی چندگانه
10- نقد حقوقی-اقتصادی راهکارهای جایگزین سهام بدون حق رأی و سهام با حق رأی چندگانه در حقوق شرکتها
11- گواهي سپرده سهام بدون وجود نهاد واسط
12- گواهي سپرده سهام با حضور نهاد واسط
13- صندوق سرمايه گذاري تک سهم