اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۴درس آزمون حقوق اساسی «بازچاپ1401»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۶۸۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق اساسی
2- حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
3- رهبر يا شوراي رهبري
4- شوراي عالي امنيت ملي
5- بازنگري در قانون اساسي
6- قوه مجريه
7- قوه قضائيه
8- تفسيرى شوراى نگهبان