اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۰حقوق داوری داخلی ایران «شرح مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری» «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۵۵۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعریف داوری و انواع آن، موافقت نامه داوری و انواع آن
2- شرایط و آثار موافقت نامه داوری، محدوده زمانی ارجاع به داوری، اختلاف در اصل موافقت نامه داوری و زوال داوری
3- قواعد مربوط به داور
4- فرایند رسیدگی داوری
5- رأی داوری
6-شکایت نسبت به رأی داور
7- اجرای رأی داوری