اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۰حقوق جهانی فوتبال «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۷۱۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معرفی اجمالی حقوق بین‌الملل فوتبال
2- فوتبال و اقتصاد
3- مطالعه تطبیقی الگوهای سازمان فوتبال در کشورها
4- الگوی سازمان فوتبال در اروپا
5- لگوی سازمان ورزش امریکای شمالی
6- مقایسه ادامه واگرایی یا همگرایی تدریجی
7- حقوق اروپایی فوتبال
9- ساختار صنعت فوتبال اروپا
10- مقررات ناظر بر انتقال در حقوق اتحادیه اروپا
11- فوتبال در ایران
12- تحلیل حقوقی اساسنامه فدراسیون فوتبال
13- مطالعه تطبیقی منشور اخلاقی فیفا و فوتبال ایران
14- حل و فصل دعاوی بین المللی فوتبال
15- اتاق حل و فصل اختلاف فيفا
16- مقررات وضعيت و انتقال بازيكنان
17- آيين رسيدگي اتاق حل و فصل اختلاف و ديوان فوتبال
18- ملاحظات نهایی