اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۹۹

رژیم حقوقی حمایت از نام های تجارتی در قوانین و رویه قضایی «بانگاهی تطبیقی»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۶۲۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و پیشینه نام تجارتی
2- مفهوم نام تجارتی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه
3- فلسفه و پیشینه حمایت از نام تجارتی
4- شرایط حقوقی حمایت از نام‌های تجارتی و حقوق مترتب بر آن
5- شرایط حقوقی حمایت از نام‌های تجارتی
6- حقوق مترتب بر نام‌های تجارتی و استثنائات آن
7- ضمانت اجراهای مقابله با نقض حقوق نام‌های تجاری
8- ضمانت اجراهای گمرکی
9- ضمانت اجراهای مدنی
10- حقوق نام‌های تجاری در محیط اینترنتی
11- حمایت از حقوق نام‌های تجاری در محیط اینترنتی: آری یا خیر؟
12- تعیین مرجع صالح رسیدگی در دعاوی بین المللی راجع به نام‌های تجاری اینترنتی
13- دو نکته شکلی در خصوص دعاوی حوزه نام تجارتی
14- بررسی داوری پذیری اختلافات حقوق نام تجارتی
15- تعیین ذینفع در دعوای نام تجارتی