اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۱۸

جنبه های کیفری رانت اقتصادی در حقوق ایران « بازچاپ1402» «مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۱۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معنای لغوی و اصطلاحی و انواع رانت
2- پیشینه رانت
3- ضرورت جرم انگاری رانت اقتصادی
4- تأثیرات رانت به نظام اقتصادی
5- ابعاد رانت اقتصادی از منظر حقوق ماهوی
6- مصادیق مجرمانه منطبق با رانت اقتصادی
7- مسئولیت کیفری دخالت کنندگان در رانت اقتصادی
8- ابعاد رانت‌ اقتصادی از منظر حقوق شکلی
9- شیوه تعقیب و تحقیق در جرم رانتخواری
10- شیوه حفظ و توقیف اموال بدست آمده از جرم
11- قرار تضمین حضور متهمان
12- دادرسی ویژه اشخاص خاص
13- ایجاد محدودیت‌های دفاعی برای متهمان