اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۵۷مرور زمان در قانون تجارت «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۸۱۹

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۲۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاریف و کلیات
2- اوصاف مرور زمان اسناد تجاری
3- جایگاه و اوصاف مرور زمان در مراجع قانونگذاری و نهادهای قانونی
4- سابقه تاریخی مرور زمان‌ در فقه اسلامی
5- سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران
6- بررسی مرور زمان به اعتبار ایجاد یا‌ زوال‌ اصل حق‌ یا ضمانت اجرای آن
7- طرح‌ ویژگی های حقوقی مرور زمان
8- مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا‌ زوال‌ حق یا در اسقاط‌ دعوی‌