اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۳

ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری «مشابهت ها و مفارقت ها »

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۵۰۴

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۱۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مبانی نظری دلیل
2- مبانی نظری حقیقت و واقعیت
3- مقایسه انواع دلیل در امور حقوقی و کیفری
4- دلایل غیر مادی (غیر فیزیکی)
5- ادله مادی (فیزیکی)
6- مقایسه احکام ادله در امور حقوقی و کیفری
7- مشابهت‌‌های دلیل در امور حقوقی و کیفری
8- مفارقت ها ی دلیل در امور حقوقی و کیفری