اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۱۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۵۰حقوق وقف «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۶۰۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۶۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۰۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم شناسی و بیان ویژگی ها
2- ایجاد موقوفه
3- اداره موقوفه
4- ثبت موقوفات
5- رستاخیز وقف
6- وقف در قلمرو اموال عمومی
7- پایان وقف
8- دعاوی وقف
9- مطالعه موردی: موقوفه میرشکار ( پلاک 24 اصلی قلعه حسنخان)