اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹

سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۷۹۶

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات
2- تعریف «طفل» و «نوجوان»
3- سیاست جنایی
4- جرایم اطفال و نوجوانان از منظر مکاتب حقوق جزا
5- مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک
6- مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
7- شرایط مسئولیت کیفری
8- تاریخچه تقنینی جرایم اطفال و نوجوانان
9- رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان
10- تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان
11-نحوه رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
12- جایگاه اطفال و نوجوانان در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران
13- سن اطفال در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
14- رابطه سن با مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
15- نوآوری ها و کاستی های سیاست جنایی ایران در جرایم اطفال و نوجوانان
16- ویژگی های حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی 1392 در راستای جرایم اطفال و نوجوانان
17- اصول حاکم بر اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی1392
18- تأثیر یا عدم تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری