اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۰۹انصاف ورزی در فقه و حقوق

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۴۴۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تبیین مفاهیم و پیشینه تاریخی
2- بررسی روند پژوهی و تحولات تاریخی انصاف‌ورزی
3- جایگاه و ماهیت فقهی، حقوقی و اخلاقی انصاف‌ورزی
4- دیدگاه فقهی
5- انصاف‌ورزی از دیدگاه اجتماعی، اخلاقی و فلسفی
6- انصاف‌ورزی از منظر حقوقی
7- مبانی و مستندات پذیرش انصاف در فقه و حقوق
8- مبانی و مستندات فقهی انصاف
9- مبانی و مستندات حقوقی انصاف
10- آسیب‌شناسی و راهکارهای برقراری مصادیق انصاف
11- مصادیق و آثار انصاف در متن قوانین
12- مصادیق و آثار انصاف در تفسیر قوانین و آرای قضایی